pothkącz

Occurrere entgegen lauffen ząbyezecz vel pothkącz ca 1500 WokLub 91r

Wyraz hasłowy Potkać Hasło konkordancji Occurrere
Wyraz(y) w transliteracji pothkącz Podstawa glosowania occurrere
Język wyrazu obcego łaciński
3043
Komentarz paleograficzny Glosa ząbyezecz vel pothkącz zapisana na p. marg.; glosę ząbyezecz wpisaną na prawo od hasła (w niezadrukowanym miejscu wewnątrz wiersza) pomijamy w cytacie.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 91
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 19

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Potkać (czasownik)
Forma (w transkrypcji) potkać
Część mowy czasownik
Fleksem bezokolicznik
Aspekt dokonany
Wokaliczność niewokaliczna
Forma lub konstrukcja czasownikowa bezokolicznik
Strona czynna

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 75.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 75.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 18.07.2024 r.