kto

Munuscalarius qui pro munere seruit respectu gracie vlg. kto sluszy na myloscz 1442 WokRacz 148r

Wyraz hasłowy Kto Hasło konkordancji Munuscularius
Wyraz(y) w transliteracji kto Podstawa glosowania qui
Język wyrazu obcego łaciński
3053

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 148
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 29

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Kto (rzeczownik (zaimek rzeczowny))
Forma (w transkrypcji) kto
Część mowy rzeczownik (zaimek rzeczowny)
Fleksem rzeczownik (zaimek rzeczowny)
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj nieznany/wspólny

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 1.12.2023 r.