przecvpen

Preemptor... id est qui ante alium emit vlg. przecvpen XV p. post. RozOss III 189v

Wyraz hasłowy Przekupień Hasło konkordancji Praeemptor
Wyraz(y) w transliteracji przecvpen Podstawa glosowania preemptor
Język wyrazu obcego łaciński
3069

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 189
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 4

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Przekupień (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) przekupień
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 11.12.2023 r.