dropya

Olor est quedam auis proprie eyn schwan secundum aliquos dropya ca 1500 WokLub 92r

Wyraz hasłowy Dropia Hasło konkordancji Olor
Wyraz(y) w transliteracji dropya Podstawa glosowania olor
Język wyrazu obcego łaciński
3070
Komentarz paleograficzny Fragment: secundum aliquos dropya dopisany przez glosatora.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 92
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 3

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Dropia (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) dropia
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 15.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 15.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 7.12.2023 r.