*frigeyrca

Proca (…) mulier inverecunda proprie *frigeyrca XV p. post. RozOss III 193r

Wyraz hasłowy Fryjerka Hasło konkordancji Proca
Wyraz(y) w transliteracji *frigeyrca Podstawa glosowania proca
Język wyrazu obcego łaciński
3071
Komentarz paleograficzny W rozariuszu Proca pod hasłem Procax.
Zapis polskiej glosy osobliwy.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 193
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 8

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Fryjerka (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) fryjerka
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 28.11.2023 r.