*przepoyrka

Qviscula est auis quedam vlg. *przepoyrka XV p. post. RozOss III 201v

Wyraz hasłowy Przepiórka Hasło konkordancji Quiscula
Wyraz(y) w transliteracji *przepoyrka Podstawa glosowania qviscula
Język wyrazu obcego łaciński
3092
Komentarz paleograficzny Litera v w łacińskim wyrazie hasłowym jest duża.
Wyraz przepoyrka to przykład oznaczania przez kopistę miękkości p.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 201
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 15-16

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Przepiórka (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) przepiorka
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 13.07.2024 r.