modlythwą

Oratio dicitur quasi oris ratio, est pius affectus clamans ad ipsum Deum modlythwą ca 1500 WokLub 92v

Wyraz hasłowy Modlitwa Hasło konkordancji Oratio
Wyraz(y) w transliteracji modlythwą Podstawa glosowania oratio
Język wyrazu obcego łaciński
3102
Komentarz paleograficzny Fragment: "est pius affectus clamans ad ipsum Deum modlythwą" dopisany przez glosatora.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 92
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 37

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Modlitwa (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) modlitwa
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 46.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 46.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 11.12.2023 r.