dupa

Verpus dupa vel rzycz XVI RozOss III 246v

Wyraz hasłowy Dupa Hasło konkordancji Verpus
Wyraz(y) w transliteracji dupa Podstawa glosowania verpus, culus
Język wyrazu obcego łaciński
3123
Komentarz paleograficzny Verpus, pi id est culus… Inną ręką na marginesie wpisane ponownie hasło Verpus wraz z glosami.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 246
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 23

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Dupa (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) dupa
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 12.07.2024 r.