owczarznyą

Ouile (…) est caula ouium eyn schaff stal owczarznyą ca 1500 WokLub 94r

Wyraz hasłowy (Owczarnia) Hasło konkordancji Ovile
Wyraz(y) w transliteracji owczarznyą Podstawa glosowania Ouile
Język wyrazu obcego łaciński
3138

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 94
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 14

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego (Owczarnia) (rzeczownik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Owczarznia
Forma (w transkrypcji) owczarznia
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 61.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 61.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 2.12.2023 r.