my

Machinari id est machinas facere parare construere vel cogitare grozycz frustra mihi machinaris vlg. darmo my groszysch ca 1500 WokLub 78r

Wyraz hasłowy Ja Hasło konkordancji Machinari
Wyraz(y) w transliteracji my Podstawa glosowania mihi
Język wyrazu obcego łaciński
3155
Komentarz paleograficzny Fragment "frustra mihi machinaris" wraz z tłumaczeniem na polski dopisany przez glosatora.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 78
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 32-33

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Ja (zaimek osobowy)
Forma (w transkrypcji) mi
Część mowy zaimek osobowy
Fleksem zaimek nietrzecioosobowy
Liczba pojedyncza
Przypadek celownik
Rodzaj
Osoba pierwsza
Akcentowość nieakcentowana
Nosowość

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 22 (Sstp III 83b).

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 22.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 2.12.2023 r.