dlon

Palma est quedam arbor vel manus extensa dlon versus: palma manus palma ramus victoria palma ca 1500 WokLub 94v

Wyraz hasłowy Dłoń Hasło konkordancji Palma
Wyraz(y) w transliteracji dlon Podstawa glosowania palma
Język wyrazu obcego łaciński
3168

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 94
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 30

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Dłoń (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) dłoń
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 12.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 12.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 13.06.2024 r.