vir

Opilago vir XV p. post. WokPet II 9

Wyraz hasłowy Wir Hasło konkordancji Opilago
Wyraz(y) w transliteracji vir Podstawa glosowania opilago
Język wyrazu obcego łaciński
Komentarz paleograficzny Glosa pisana młodszą ręką.

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Wir (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) wir
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem PF V 9.

Bibliografia

Brückner A. 1895: Z rękopisów petersburskich, cz. II: Średniowieczne słownictwo polskie, „Prace Filologiczne” V, s. 9.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 21.04.2024 r.