kyermasz

Patrocinium (…) id est defensio beschirmung obrona kyermasz ca 1500 WokLub 96v

Wyraz hasłowy Kiermasz Hasło konkordancji Patrocinium
Wyraz(y) w transliteracji kyermasz Podstawa glosowania patrocinium
Język wyrazu obcego łaciński
3225
Komentarz paleograficzny Na l. marg. glosa obrona, na p. marg. glosa kyermasz.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 96
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 33

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Kiermasz (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) kiermasz
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 28 (jedyne poświadczenie hasła).
Kiermasz w odróżnieniu od wyrazu obrona nie ma związku z drukowaną definicją hasła, jest odpowiednikiem wyrazu hasłowego w innym znaczeniu, tj. 'święto patronalne kościoła'. Zatem podanie dwóch pol. odpowiedników odzwierciedla polisemię podstawy glosowania.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 28.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 8.12.2023 r.