podeschwa

Pedica eyn zehen oder eyn klobe versus pars pedis est pedica volucrum captura pedica podeschwa vel spąrą ca 1500 WokLub 97v

Wyraz hasłowy Podeszwa Hasło konkordancji Pedica
Wyraz(y) w transliteracji podeschwa Podstawa glosowania pedica
Język wyrazu obcego łaciński
3246
Komentarz paleograficzny Glosa podeschwa zapisana innym atramentem niż vel spąrą.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 97
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - lewy margines
Wiersz 8

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Podeszwa (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) podeszwa
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 70.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 70.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 9.12.2023 r.