tharczą

Pelta eyn buckler oder schilt est scutum breuissimum in modum dimidie lune quo vtuntur Amasones tharczą ca 1500 WokLub 97v

Wyraz hasłowy Tarcza Hasło konkordancji Pelta
Wyraz(y) w transliteracji tharczą Podstawa glosowania pelta
Język wyrazu obcego łaciński
3253

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 97
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - lewy margines
Wiersz 30

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Tarcza (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) tarcza
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp poświadczenie nie zostało wykorzystane.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 110.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 29.02.2024 r.