myesczky

Pensio est tributum vel precium vel ponderatio wochenzynsz czynsz albo sosch, pensio ciu<ilis> sosch (miescki) albo [[czys]] c<zynsz> myesczky ca 1500 WokLub 98r

Wyraz hasłowy (Miejski) Hasło konkordancji Pensio
Wyraz(y) w transliteracji myesczky Podstawa glosowania ciu<ilis>
Język wyrazu obcego łaciński
3266
Komentarz paleograficzny Wyrazy ciu<ilis> i c<ynsz> obcięte przy oprawie, drugi z nich poprzedzony skreślonym fragmentem wyrazu [[czys]].
Notatka glosatora ma charakter eliptyczny. W nawiasie wpisujemy wyraz określający (miescki), prawdopodobnie celowo pominięty przez glosatora.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 98
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 17

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego (Miejski) (przymiotnik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Miescki
Forma (w transkrypcji) miescki
Część mowy przymiotnik
Fleksem przymiotnik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski
Stopień równy
Typ odmiany złożona

Uwagi

W Sstp poświadczenie nie zostało wykorzystane.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 44.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 18.07.2024 r.