przadzyono

Pensum eyn wag oder rayt oder eyn kloben flachsz pensum przadzyono ca 1500 WokLub 98r

Wyraz hasłowy Przędziono Hasło konkordancji Pensum
Wyraz(y) w transliteracji przadzyono Podstawa glosowania pensum
Język wyrazu obcego łaciński
3267
Komentarz paleograficzny Glosa przadzyono wpisana w wolnym miejscu wiersza 16 powyżej drukowanego hasła Pensum z odnośnikiem do kloben flachsz (miejsce na p marg w. 17 było już zajęte glosami do Pensio). Następnie ciemniejszym atramentem został przekreślony odsyłacz i dopisany łac. wyraz pensum oraz dodane dwie kreseczki nad y w glosie przadzyono; por. hasło Pensum dopisane na g. marg. tej samej karty.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 98
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 16

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Przędziono (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) przędziono
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj nijaki

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 81.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 81.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 8.12.2023 r.