odnyepądnyenye

Per recidiuacionem [[pres]] przesz odnyepądnyenye ca 1500 WokLub 98v

Wyraz hasłowy Odniepadnienie Hasło konkordancji Per recidivationem
Wyraz(y) w transliteracji odnyepądnyenye Podstawa glosowania recidiuacionem
Język wyrazu obcego łaciński
3274
Komentarz paleograficzny Hasło łac. i odpowiednik pol. dopisane na marginesie inkunabułu.
Glosy polskie poprzedza skreślony wyraz [[pres]].

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 98
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - górny margines
Wiersz 2

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Odniepadnienie (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) odniepadnienie
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek biernik
Rodzaj nijaki

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 55 (jedyne poświadczenie hasła).

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 55.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 10.12.2023 r.