darn

Cespis est terra cum herbis auulsa ein wasem darn albo rythwyn ca 1500 WokLub 26v

Wyraz hasłowy (Darń) Hasło konkordancji Caespes
Wyraz(y) w transliteracji darn Podstawa glosowania cespis
Język wyrazu obcego łaciński
3301

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 26
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 27

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego (Darń) (rzeczownik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Darn
Forma (w transkrypcji) darn
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 12.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, "Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego" XXXIV, s.12.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 11.12.2023 r.