brzeskynyą

Persicus est quedam arbor eyn pfirsichbaum pherzką brzeskynyą ca 1500 WokLub 99r

Wyraz hasłowy (Brzoskwinia) Hasło konkordancji Persicus
Wyraz(y) w transliteracji brzeskynyą Podstawa glosowania persicus
Język wyrazu obcego łaciński
3319

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 99
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 26

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego (Brzoskwinia) (rzeczownik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Brzeskinia
Forma (w transkrypcji) brzeskinia
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 6.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 6.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 8.12.2023 r.