polecz

Petaso (...) id est perna porci sc. baconus siue baffa vlg. polecz albo stroną myaszą ca 1500 WokLub 99v

Wyraz hasłowy Połeć Hasło konkordancji Petaso
Wyraz(y) w transliteracji polecz Podstawa glosowania petaso
Język wyrazu obcego łaciński
3327
Komentarz paleograficzny Hasło łac. i odpowiednik pol. dopisane na marginesie inkunabułu.
Ciąg dalszy zapiski: "Inde petasiunculus (…) dicitur et forantur a petaso o mutata in vn culus vel in vn addita culus".

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 99
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - górny margines
Wiersz 1

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Połeć (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) połeć
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj nieznany/wspólny
Uwagi W SXVI rodzaj męski i żeński

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 73.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 73.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 8.12.2023 r.