pochwą

Postela est corrigia que sub cauda equi tenditur phalera idem pochwą ca 1500 WokLub 103v

Wyraz hasłowy Pochwa Hasło konkordancji Postela
Wyraz(y) w transliteracji pochwą Podstawa glosowania postela, phalera
Język wyrazu obcego łaciński
3344
Komentarz paleograficzny Fragment phalera idem dopisany przez glosatora na p. marg.
Por. glosowane hasło Phalera dopisane na d. marg. karty 99v.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 103
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - lewy margines
Wiersz 34

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Pochwa (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) pochwa
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 69.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 69.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 30.11.2023 r.