lyekarstwo

Pigmentum est coniunctio vini et mellis ex diuersis speciebus lyekarstwo etiam communiter dicitur claretum ca 1500 WokLub 100v

Wyraz hasłowy Lekarstwo Hasło konkordancji Pigmentum
Wyraz(y) w transliteracji lyekarstwo Podstawa glosowania pigmentum
Język wyrazu obcego łaciński
3364

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 100
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - lewy margines
Wiersz 4

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Lekarstwo (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) lekarstwo
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj nijaki

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 37.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 37.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 11.12.2023 r.