okragly

Pinna id est summitas cuiuslibet rei sed proprie templorum et murorum oder eyn fischschuppe spyczą vel ganek vel okragly sczyth ca 1500 WokLub 101r

Wyraz hasłowy Okrągły Hasło konkordancji Pinna
Wyraz(y) w transliteracji okragly Podstawa glosowania pinna
Język wyrazu obcego łaciński
3399
Komentarz paleograficzny Na l.marg. glosy spyczą vel ganek, na p. marg. skreślona litera [[s]] i glosy vel okragly sczyth.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 101
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 2

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Okrągły (przymiotnik)
Forma (w transkrypcji) okrągły
Część mowy przymiotnik
Fleksem przymiotnik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski
Stopień równy
Typ odmiany złożona

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 57.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 57.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 8.12.2023 r.