kregel

Piramis vel <pirami>dis est alta structura scilicet columna vel eciam kregel ca 1500 WokLub 101r

Wyraz hasłowy 1. (Kręgiel) Hasło konkordancji Pyramis
Wyraz(y) w transliteracji kregel Podstawa glosowania piramis
Język wyrazu obcego łaciński
3419
Komentarz paleograficzny Fragment vel eciam kregel dopisany przez glosatora.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 101
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 19

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego 1. (Kręgiel) (rzeczownik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Kregiel
Forma (w transkrypcji) kregiel
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 34.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 34.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 11.12.2023 r.