noszna

Pirula noszna chrzaslką ca 1500 WokLub 101r

Wyraz hasłowy Nosny Hasło konkordancji Pirula
Wyraz(y) w transliteracji noszna Podstawa glosowania
Język wyrazu obcego
3422
Komentarz paleograficzny Hasło łac. i odpowiednik pol. dopisane na marginesie inkunabułu.
Wydawca podał glosę w błędnym odczytaniu "nożna".
Pisownia glosy nie pozwala rozstrzygnąć, czy należy czytać "nosna" czy "nośna". Por. np. zapisy: szoszna "sosna", szosznyną "sośnina" (k. 101r w. 9, 10).

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 101
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 22

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Nosny (przymiotnik)
Forma (w transkrypcji) nosna
Część mowy przymiotnik
Fleksem przymiotnik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński
Stopień równy
Typ odmiany złożona
Uwagi Możliwa też transkrypcja nośna.

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 52 (pod hasłem 2. Nożny).

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 52.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 28.11.2023 r.