podeschvą

Planta est planicies pedum eyn sole stopą vel podeschvą etiam est nomen generale ad omnes arbores et herbas sczep ca 1500 WokLub 101v

Wyraz hasłowy Podeszwa Hasło konkordancji Planta
Wyraz(y) w transliteracji podeschvą Podstawa glosowania planta
Język wyrazu obcego łaciński
3439
Komentarz paleograficzny Na l. marg. glosy stopą vel podeschvą, na p. marg. glosa sczep.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 101
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - lewy margines
Wiersz 35

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Podeszwa (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) podeszwa
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 70.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 70.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 9.12.2023 r.