paleczne

Plectrum eyn schlussel do man seyten mit auff zeuht paleczne kolo ca 1500 WokLub 102r

Wyraz hasłowy Paleczny Hasło konkordancji Plectrum
Wyraz(y) w transliteracji paleczne Podstawa glosowania plectrum
Język wyrazu obcego łaciński
3446

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 102
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 21

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Paleczny (przymiotnik)
Forma (w transkrypcji) paleczne
Część mowy przymiotnik
Fleksem przymiotnik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj nijaki
Stopień równy
Typ odmiany złożona

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 62.
Polski odpowiednik bez wyraźnego związku z łac. wyrazem hasłowym i niem. definicją.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 62.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 12.12.2023 r.