Polską

Polonia quedam regio Polenlant Polską ca 1500 WokLub 103r

Wyraz hasłowy Polska Hasło konkordancji Polonia
Wyraz(y) w transliteracji Polską Podstawa glosowania Polonia
Język wyrazu obcego łaciński
3464

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 103
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 8

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu (gdyż jest to nazwa własna).

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 73.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 3.12.2023 r.