bystroscz

Preceps bystroscz ca 1500 WokLub 104r

Wyraz hasłowy Bystrość Hasło konkordancji Preceps
Wyraz(y) w transliteracji bystroscz Podstawa glosowania preceps
Język wyrazu obcego łaciński
3487
Komentarz paleograficzny Obok drukowanego hasła Preceps na p. marg. glosa prąthky, odpowiadająca znaczeniu przymiotnikowemu wyrazu hasłowego, które opisano w definicji.
Na l. marg. glosa bystroscz odpowiadająca rzeczownikowemu znaczeniu łac. wyrazu hasłowego Preceps.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 104
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - lewy margines
Wiersz 35

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Bystrość (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) bystrość
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 6.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 6.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 2.12.2023 r.