prąthky

Preceps dicitur homo omnia sine mora et periculo faciens prąthky ca 1500 WokLub 104r

Wyraz hasłowy Prędki Hasło konkordancji Preceps
Wyraz(y) w transliteracji prąthky Podstawa glosowania preceps
Język wyrazu obcego łaciński
3488
Komentarz paleograficzny Obok drukowanego hasła Preceps na p. marg. glosa prąthky, odpowiadająca znaczeniu przymiotnikowemu wyrazu hasłowego, które opisano w definicji.
Na l. marg. glosa bystroscz odpowiadająca rzeczownikowemu znaczeniu łac. wyrazu hasłowego Preceps.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 104
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 35

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Prędki (przymiotnik)
Forma (w transkrypcji) prędki
Część mowy przymiotnik
Fleksem przymiotnik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski
Stopień równy
Typ odmiany złożona

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 77.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 77.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 11.12.2023 r.