proszby

Preces id est petitiones et caret nominativo singulari proszby ca 1500 WokLub 104r

Wyraz hasłowy Prośba Hasło konkordancji Preces
Wyraz(y) w transliteracji proszby Podstawa glosowania preces
Język wyrazu obcego łaciński
3489
Komentarz paleograficzny Pod drukowanym wyrazem nominativo łaciński dopisek glosatora rectis.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 104
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 38

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Prośba (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) prośby
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba mnoga
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 78.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 78.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 30.11.2023 r.