bormystrz

Preconsul eyn ratmeyster bormystrz ca 1500 WokLub 104v

Wyraz hasłowy (Burmistrz) Hasło konkordancji Praeconsul
Wyraz(y) w transliteracji bormystrz Podstawa glosowania preconsul
Język wyrazu obcego łaciński
3493

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 104
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 16

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego (Burmistrz) (rzeczownik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Bormistrz
Forma (w transkrypcji) bormistrz
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 4.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 4.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 9.12.2023 r.