krzywdą

Preiudicium id est precedens iudicium vel damnatio aliorum ein warnung krzywdą ca 1500 WokLub 105r

Wyraz hasłowy Krzywda Hasło konkordancji Praeiudicium
Wyraz(y) w transliteracji krzywdą Podstawa glosowania preiudicium
Język wyrazu obcego łaciński
3504

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 105
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 7

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Krzywda (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) krzywda
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 35.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 35.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 18.06.2024 r.