nym

Illo presente przed nym ca 1500 WokLub 105v

Wyraz hasłowy Jen Hasło konkordancji Illo presente
Wyraz(y) w transliteracji nym Podstawa glosowania illo
Język wyrazu obcego łaciński
3511
Komentarz paleograficzny Hasło łac. i odpowiednik pol. dopisane na marginesie inkunabułu.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 105
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - górny margines
Wiersz 1

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Jen (zaimek osobowy)
Forma (w transkrypcji) nim
Część mowy zaimek osobowy
Fleksem zaimek trzecioosobowy
Liczba pojedyncza
Przypadek narzędnik
Rodzaj męski
Osoba trzecia
Akcentowość akcentowana
Poprzyimkowość poprzyimkowa

Uwagi

W Sstp poświadczenie nie zostało wykorzystane.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 25.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 8.12.2023 r.