paszyerb

Preuignus eyn styeff sun… paszyerb ca 1500 WokLub 106r

Wyraz hasłowy Pasierb Hasło konkordancji Prevignus
Wyraz(y) w transliteracji paszyerb Podstawa glosowania preuignus
Język wyrazu obcego łaciński
3532
Komentarz paleograficzny W tym samym wierszu wydrukowane objaśnienia dwóch wyrazów hasłowych, glosator powtórzył pierwszy z nich na p. marg., a następnie podał polski odpowiednik.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 106
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 25

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Pasierb (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) pasierb
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 62.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 62.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 11.12.2023 r.