opyolą

Priapus est membrum virile opyolą ca 1500 WokLub 106r

Wyraz hasłowy Opioła Hasło konkordancji Priapus
Wyraz(y) w transliteracji opyolą Podstawa glosowania priapus
Język wyrazu obcego łaciński
3533
Komentarz paleograficzny Pełne brzmienie drukowanego hasła: Priapus est membrum virile etiam dicitur iuuenis quidam qui ex ciuitate expulsus propter magnitudinem membri eius; versus: priapus est membrum priapus crescit in hortis.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 106
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 27

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Opioła (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) opioła
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 58 (leksem poświadczony tylko w tym źródle).

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 58.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 2.12.2023 r.