panycz

Primas dicitur primus in populo eyn furst vel propriumm nomen panycz navyschy ca 1500 WokLub 106r

Wyraz hasłowy (Panicz) Hasło konkordancji Primas
Wyraz(y) w transliteracji panycz Podstawa glosowania primas
Język wyrazu obcego łaciński
3534
Komentarz paleograficzny Na l. marg. glosa panycz, na p. marg. innym atramentem glosa navyschy.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 106
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - lewy margines
Wiersz 34

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego (Panicz) (rzeczownik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Panic
Forma (w transkrypcji) panic
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 62.
W Sstp błędnie pod połączeniem wyrazowym panic nawyszy. Glosy zapisane innymi atramentami na przeciwległych marginesach.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 62.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 12.07.2024 r.