doszwyaczenye

Probabilis bewerlich; inde probabiliter doszwyaczenye ca 1500 WokLub 106v

Wyraz hasłowy 2. (Doświadczenie) Hasło konkordancji Probabiliter
Wyraz(y) w transliteracji doszwyaczenye Podstawa glosowania probabiliter
Język wyrazu obcego łaciński
3542

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 106
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 27

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego 2. (Doświadczenie) (przysłówek)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Doświaczenie
Forma (w transkrypcji) doświaczenie
Część mowy przysłówek
Fleksem przysłówek
Stopień równy

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 14 (jedyne poświadczenie hasła).

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 14.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 6.12.2023 r.