dzyevoslabką

Proca eyn freyerin petitrix virorum dzyevoslabką ca 1500 WokLub 106v

Wyraz hasłowy Dziewosłąbka Hasło konkordancji Proca
Wyraz(y) w transliteracji dzyevoslabką Podstawa glosowania proca
Język wyrazu obcego łaciński
3543
Komentarz paleograficzny Glosę dzyevoslabką poprzedza skreślony wyraz [[dzyevosbką]].

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 106
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 38

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Dziewosłąbka (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) dziewosłąbka
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 16 (jedyne poświadczenie hasła).
Zapewne glosa dzyevoslabką została dobrana do objaśnienia petitrix virorum (‘prosząca mężczyzn’) i skojarzona ze swatką, a nie do wyrazu hasłowego Proca oznaczającego ‘kochankę bądź rozpustnicę’. Por. hasło Fryjerka.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 16.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 8.12.2023 r.