czeczothka

*Cetula czeczothka auis quedam ca 1500 WokLub 26v

Wyraz hasłowy Czeczotka Hasło konkordancji *Cetula
Wyraz(y) w transliteracji czeczothka Podstawa glosowania *cetula
Język wyrazu obcego łaciński
3550
Komentarz paleograficzny Hasło łac. i odpowiednik pol. dopisane na marginesie inkunabułu.
Prawdopodobnie wyraz łaciński cetula zepsuty, być może jest to zniekształcona forma wyrazu carduelis.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 26
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - górny margines
Wiersz 2

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Czeczotka (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) czeczotka
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 10.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, "Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego" XXXIV, s. 10.
André J. 1967: Les noms d'oiseaux en latin, Paris.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 10.12.2023 r.