*pobvdzyacz

Prouocare id est irritare reytzen oder verruffen *pobvdzyacz albo drasznycz ca 1500 WokLub 109r

Wyraz hasłowy Pobudzać Hasło konkordancji Provocare
Wyraz(y) w transliteracji *pobvdzyacz Podstawa glosowania prouocare
Język wyrazu obcego łaciński
3616
Komentarz paleograficzny Zapis osobliwy ze względu na oznaczenie miękkości dz.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 109
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 13

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Pobudzać (czasownik)
Forma (w transkrypcji) pobudzać
Część mowy czasownik
Fleksem bezokolicznik
Aspekt niedokonany
Wokaliczność niewokaliczna
Forma lub konstrukcja czasownikowa bezokolicznik
Strona czynna

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 69.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 69. W wydaniu pod hasłem Pobudzić.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 21.07.2024 r.