plvczna

Pulmatica dye lungader pyersznyą vel plvczna ca 1500 WokLub 109v

Wyraz hasłowy Płucny Hasło konkordancji Pulmatica
Wyraz(y) w transliteracji plvczna Podstawa glosowania pulmatica
Język wyrazu obcego łaciński
3628

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 109
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - lewy margines
Wiersz 35

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Płucny (przymiotnik)
Forma (w transkrypcji) płucna
Część mowy przymiotnik
Fleksem przymiotnik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński
Stopień równy
Typ odmiany złożona

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 68.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 68.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 9.12.2023 r.