noszą

Pulpa est extrema pars nasi vel interior pars pomi ein grubsz konyecz noszą ca 1500 WokLub 109v

Wyraz hasłowy Nos Hasło konkordancji Pulpa
Wyraz(y) w transliteracji noszą Podstawa glosowania nasi, pulpa
Język wyrazu obcego łaciński
3630
Komentarz paleograficzny Wyraz nasi nadpisany przez glosatora nad błędnie wydrukowanym wyrazem noctis.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 109
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - lewy margines
Wiersz 38

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Nos (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) nosa
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek dopełniacz
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 52.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 52.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 29.11.2023 r.