lanthką

Pupa eyn bup imago est versus: pupas fer tecum si tu vis ludere mecum pupa lanthką ca 1500 WokLub 110r

Wyraz hasłowy Łątka Hasło konkordancji Pupa
Wyraz(y) w transliteracji lanthką Podstawa glosowania pupa
Język wyrazu obcego łaciński
3632
Komentarz paleograficzny Glosator przepisał wyraz hasłowy Pupa, a następnie podał polski odpowiednik.
W wydaniu i w Sstp także ten dopisany wyraz pupa jest niesłusznie traktowany jako glosa polska.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 110
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 18

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Łątka (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) łątka
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 40.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 40.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 2.12.2023 r.