czvyorąka

Quatuor motiua czvyorąka rzecz ca 1500 WokLub 111r

Wyraz hasłowy (Czworaki) Hasło konkordancji Quatuor motiva
Wyraz(y) w transliteracji czvyorąka Podstawa glosowania quatuor
Język wyrazu obcego łaciński
3644
Komentarz paleograficzny Hasło łac. i odpowiednik pol. dopisane na marginesie inkunabułu.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 111
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - górny margines
Wiersz 3

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego (Czworaki) (liczebnik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Ćwioraki
Forma (w transkrypcji) ćwioraka
Część mowy liczebnik
Fleksem liczebnik przymiotnikowy
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński
Typ odmiany złożona

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 11.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 11.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 10.12.2023 r.