owschem

Quinimmo id est magis vel potius y owschem ca 1500 WokLub 111v

Wyraz hasłowy Owszem Hasło konkordancji Quin immo
Wyraz(y) w transliteracji owschem Podstawa glosowania quinimmo
Język wyrazu obcego łaciński
3658

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 111
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 37

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Owszem (partykuła)
Forma (w transkrypcji) owszem
Część mowy partykuła
Fleksem partykuła
Wokaliczność

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 61.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 61.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 29.11.2023 r.