pyączy

Quinquennis et hoc quinquenne funffierig w pyączy leczech ca 1500 WokLub 112r

Wyraz hasłowy Pięć Hasło konkordancji Quinquennis
Wyraz(y) w transliteracji pyączy Podstawa glosowania quinquennis, quinquenne
Język wyrazu obcego łaciński
3663

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 112
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 1

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Pięć (liczebnik)
Forma (w transkrypcji) piąci
Część mowy liczebnik
Fleksem liczebnik główny
Liczba pojedyncza
Przypadek miejscownik
Rodzaj żeński
Uwagi Możliwa też forma pięci.

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 66.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 66.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 2.12.2023 r.