othskoczycz

Resilire widerspringen wstraczycz szyą vel othskoczycz ca 1500 WokLub 115v

Wyraz hasłowy (Odskoczyć) Hasło konkordancji Resilire
Wyraz(y) w transliteracji othskoczycz Podstawa glosowania resilire
Język wyrazu obcego łaciński
3779

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 115
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - lewy margines
Wiersz 19

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego (Odskoczyć) (czasownik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Otskoczyć
Forma (w transkrypcji) otskoczyć
Część mowy czasownik
Fleksem bezokolicznik
Aspekt dokonany
Wokaliczność niewokaliczna
Forma lub konstrukcja czasownikowa bezokolicznik
Strona czynna

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 56.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 56.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 3.12.2023 r.