pasczeką

Rictus est ferarum oris aperitio vel clamor auium pasczeką ca 1500 WokLub 116v

Wyraz hasłowy (Paszczęka) Hasło konkordancji Rictus
Wyraz(y) w transliteracji pasczeką Podstawa glosowania rictus
Język wyrazu obcego łaciński
3800

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 116
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - lewy margines
Wiersz 2

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego (Paszczęka) (rzeczownik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Paszczeka
Forma (w transkrypcji) paszczeka
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 63.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 63.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 9.12.2023 r.